top of page

כספא הוקמה בשנת 2006 מתוך אמונה כי למשקיע מגיע יותר. אנו מאמינים שהלקוח ראוי לשירות המאגד בראייה רחבה את מכלול הצרכים הפיננסיים שלו, ומעניקים פתרונות ייחודיים ללקוחות פרטיים ומוסדיים מן השורה הראשונה.

אנו עוסקים במתן שירותי ניהול הון אישי למשפחות וללקוחות אמידים הרוצים למצות את המיטב ממקורותיהם הפיננסיים, לשמר את עושרם ולהעבירו לדורות הבאים. אנו שמים דגש על פילוסופיית השקעות הערך, המתרכזת בסוגי הנכסים, ומובילה לביצועים בטווח הארוך

 

אנו בכספא מייחסים את הצלחתנו להתמקדותינו בצרכי הלקוחות, למיקצועיות, ליושרה והשקיפות של פעילותינו, לאובייקטיביות בניהול המטרות הפיננסיות ולשירות ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בבניית קשרי אמון ארוכי טווח עם לקוחות, בתקשורת פתוחה ובפשטות.

כספא אינה משווקת מוצרים פיננסיים מטעמה ואינה מקבלת עמלות מצדדים שלישיים. האינטרס היחיד שעומד לנגד עיניה הוא טובת הלקוח. לכספא רשיון ניהול השקעות וייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.


For Generations To Come.

לוגו כספא רקע שקוף.png
לוגו כספא רקע שקוף.png
family office - Israel.jpg

Family is the most important and amazing thing in
the world. Take care of it.

מה אנחנו עושים?

ייעוץ השקעות
Independent Financial Advisory

לקוחות עם היקף מינימלי של 10 מיליון ש"ח המעוניינים בייעוץ לגבי תיק נכסים קיים, יכולים לקבל שירותי ייעוץ כוללים לגבי תיק הנכסים הגלובלי שלהם. הייעוץ ניתן על ידי כספא וביצוע פעולת ההשקעה כפוף לאישור מראש של הלקוח, או לחילופין, הפעולות יכולות להתבצע על ידי הלקוח עצמו.

ניהול תיקים גלובלי
Global Portfolio Management

לקוחות עם היקף מינימלי של 2 מיליון ש"ח בארץ או 2 מיליון דולר בחו"ל, אשר אינם מעוניינים או זקוקים לשרות Family office, יכולים לקבל שירות של ניהול תיקים אישי במטבע (שקל, דולר, אירו, פרנק שוויצרי ופאונד) ובאפיקי השקעה על פי בחירתם.
השירות ניתן ביחס לחשבון הבנק של הלקוח בישראל ו/או בחו"ל (ארה"ב, לונדון, שוויץ, לוכסמבורג).

ניהול תזרים פיננסי, עד 120

 Affordability

שירות זה מיועד ללקוחות עם היקף נכסים מינימלי של 10 מיליון ₪, ולמי שרוצה לקבל קצבה חודשית משמעותית מתוך תיק נכסיו ומחייב חלוקה של קרן וריבית (הקרן הולכת ופוחתת עם השנים כתלות בתשואה המושגת ובגובה המשיכות בפועל).

 

שירות זה מאפשר ללקוח לצפות בלוח מכוונים פשוט של תזרים המזומנים העתידי הרצוי והחזוי שלו, עד 120, כאשר אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

ניהול עושר משפחתי
Family Office

שירות זה מיועד למשפחות אמידות, אשר עושרן נאמד בין 20-100 מיליון ₪, ומעוניינות לתחזקו על פני הדורות הבאים באמצעות סל שירותים מורחב, המהווה כלי מיטבי לניהול ותחזוקת הון ואינטרסים משפחתיים.

bottom of page