top of page

אודותינו

כספא הוקמה בשנת 2006 מתוך אמונה כי למשקיע מגיע יותר. אנו מאמינים שהלקוח ראוי לשירות המאגד בראייה רחבה את מכלול הצרכים הפיננסיים שלו, ומעניקים פתרונות ייחודיים ללקוחות פרטיים ומוסדיים מן השורה הראשונה.

אנו עוסקים במתן שירותי ניהול הון אישי למשפחות וללקוחות אמידים הרוצים למצות את המיטב ממקורותיהם הפיננסיים, לשמר את עושרם ולהעבירו לדורות הבאים. אנו שמים דגש על פילוסופיית השקעות הערך, המתרכזת בסוגי הנכסים, ומובילה לביצועים בטווח הארוך

 

אנו בכספא מייחסים את הצלחתנו להתמקדותינו בצרכי הלקוחות, למיקצועיות, ליושרה והשקיפות של פעילותינו, לאובייקטיביות בניהול המטרות הפיננסיות ולשירות ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים בבניית קשרי אמון ארוכי טווח עם לקוחות, בתקשורת פתוחה ובפשטות.

כספא אינה משווקת מוצרים פיננסיים מטעמה ואינה מקבלת עמלות מצדדים שלישיים. האינטרס היחיד שעומד לנגד עיניה הוא טובת הלקוח. לכספא רשיון ניהול השקעות וייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.

bottom of page