top of page

הערכים שלנו

IV

יוקרה

כספא פועלת תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר. בין לקוחות כספא, נימנים האלפיון העליון ובכירי המשק הישראלי. 

 

סוג הלקוחות והנכסים הפיננסים אותם כספא מנהלת, מחייבים מתן שירות ייעודי, מדוייק ודיסקרטי.

לכספא רצון לטפל בהיקף לקוחות מוגבל ואקסקלוסיבי.

III

יחס אישי

כספא מעניקה לכל לקוח טיפול אישי, כמקובל בבנקאות הפרטית בעולם.

בכספא השירות תפור למידות הלקוח כאשר כל תיק נבנה באופן אישי על פי הצרכים, ההעדפות והשאיפות של הלקוח,

 - Tailor Made- 

במטרה לממש את היעדים הפיננסיים של הלקוח, זאת במקום להציע "מוצרי מדף" סטנדרטיים ומבחר פרופילים מוגבל.  

II

יושרה ושקיפות

כספא חרטה על דגלה את עקרון האובייקטיביות, כשטובת הלקוח בראש מעייניה. מטרתה היא מתן שירות באופן המקצועי והישר ביותר.

 כספא מרוויחה רק ממתן שירותיה ישירות ללקוח, ולא משיווק מוצרים פיננסיים.

כספא תמיד שואפת לבחור עבור הלקוח את המוצרים הפיננסיים הטובים ביותר להבנתה בכל תחום - best in class -ומאפשרת נגישות למוצרי השקעה, בארץ ובחו"ל, שאינם נגישים לכל משקיע.

I

מקצועיות

 בית כספא מנוהל על ידי מנהלים מנוסים, בכירי אנשי הפיננסים, הבנקאות וההשקעות בישראל

אפשרויות השקעה חדשות במסגרת הנכסים האלטרנטיביים ברמה גלובלית המצריכות נגישות ומומחיות מיוחדת

לכספא היכולת לבחון כלי השקעה מורכבים מתוך שאיפה להשיג תשואה על פני זמן גם בסביבת ריבית אפסית ובתנאים מאתגרים.

bottom of page