top of page

Global Portfolio Management   \  ניהול תיקים גלובלי

שירות זה מיועד ללקוחות אשר אינם מעוניינים או זקוקים לשרות Family Office, ובבעלותם הון נזיל של מעל 2 מיליון ש"ח בארץ, או מעל 2 מיליון דולר בחול. 

שירות ניהול תיקים אישי ניתן במטבע (שקל, דולר, אירו, פרנק שוויצרי ופאונד) ובאפיקי השקעה על פי בחירת הלקוח, ביחס לחשבון הבנק של הלקוח בישראל ו/או בחו"ל (ארה"ב, לונדון, שוויץ, לוכסמבורג ). ניהול התיק מתבצע לאור רמת הסיכון שהוגדרה מראש ע"י הלקוח ומנהל התיקים בתהליך בירור הצרכים, כאשר ייתכנו מספר תיקים עם מטרות שונות. 

קופת גמל בניהול אישי (IRA (Individual retirement Account, מאפשרת ללקוח לנהל רכיבים מהחסכון הפנסיוני מבלי להיות כפוף למדיניות אחידה של חברה מנהלת, ובמקביל ליהנות מהיתרונות של חסכון בקופת גמל כגון גמישות, התאמת ההשקעה לצרכי הלקוח, שקיפות, משטר מס שונה, המרה לפנסיה בפטור ממס - ובכפוף לתנאים השוררים בחוק בכל עת. ניתן לנהל פוליסות ביטוח, קרנות השתלמות וקופות גמל בארץ או בחו"ל.

כספא מאתרת עבור הלקוח את המוצרים המיטביים בשוק, להבנתה - Best in class - שאינם נגישים לכל משקיעלכספא התמחות מיוחדת בניהול תיקי מט"ח בארץ ובעולם, וביכולתה להגיב במהירות ולנצל הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובליים.

למה עליכם לצפות בתהליך?

V

בשלב החמישי, מתבצע גיבוש ההמלצות הפיננסיות וניהול התיקים הרלוונטיים, תוך מעקב שוטף ועדכון הלקוח בתדירות שנקבעת מראש.

IV

בשלב הרביעי אנו קובעים את מדיניות התיק, בהתאם למסגרת מתודולוגית המקיפה באופן שיטתי ועקבי את הקשר בין תשואה לסיכון, הרכב התיק, סטיית תקן, קביעת דרגת סיכון והתאמת אפיקי השקעה פוטנציאליים לכל דרגת סיכון.

III

בשלב השלישי, אנו מגדירים את פרופיל סיכון התיק. פעולה זו נועדה על מנת להתאים את תיק ההשקעות למטרות וצרכי הלקוח בצורה המיטבית.

II

בשלב השני, אנו מקיימים בירור צרכים באמצעות שאלון ייעודי, במטרה להתאים את השירות לצרכיו והנחיותיו של הלקוח ולאור המטרות הפיננסיות שהוגדרו.

I

בשלב הראשון, אנו עורכים היכרות הדדית ותאום ציפיות. במהלך פגישה זו, שאורכה כשעה-שעתיים, אנו למדים על ערכי הלקוח ומגדירים את המטרות הפיננסיות באמצעות איסוף תיק הנכסים הפיננסים ושאלון אישי.

bottom of page