top of page

תקנון באתר כספא (תנאי שימוש ומדיניות פרטיות)

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של כספא פמילי אופיס בע"מ, בכתובת Caspa.co.il (להלן: "האתר" או "כספא" או "אנחנו").

לכל המסמכים המסומנים בקו תחתון ישנם קישורים בתחתית עמוד זה.

 

כספא הינה חברת בוטיק בעלת רשיון ייעוץ השקעות ורשיון ניהול תיקים, המעניקה שירותי Family Office וביניהם שירותי ייעוץ השקעות, שירותי ניהול תיקים, שירותי Affordability ושירותים אחרים (להלן: "השירותים").

כותרות הסעיפים והכתיבה בלשון זכר נועדו לצורך הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות משפטית. בכל מקום בו ישנה התייחסות בלשון זכר הכוונה היא לכל המגדרים.

כספא משתמשת בפלטפורמה חיצונית להפעלת האתר, המהווה צד ג' (להלן: "Wix"). המצאותך באתר (להלן: "שימושך באתר" או "משתמש") מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), למדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף 6 למסמך זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"), לתנאי השימוש של Wix, למדיניות הפרטיות של Wix ולכל חוק ו\או תקנה החלים על שימושך באתר. במידה ואינך מסכים למי מבין התנאים במקורות המפורטים לעיל, חלקם או כולם, אין לבצע כל שימוש באתר.

כספא פועלת במידת האפשר על מנת שהאמור באתר יהיה נכון ומדויק, אולם ייתכן ויחולו טעויות\ליקויים\אי-דיוקים במידע. המשתמש פוטר את כספא, נציגיה והפועלים מטעמה, מכל אחריות וחבות באשר למקרים אלו.

1. גילוי נאות

1.1. האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואינו נחשב כהצעה להשקעה ו\או כהצעה לציבור.

1.2. אין לראות באמור באתר התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

1.3. כספא אינה משווקת מוצרים פיננסיים מטעמה ואינה מקבלת עמלות מצדדים שלישיים.

2. גישה לאתר ושינויים

2.1. הגישה לאתר מותרת מגיל 18 ומעלה בלבד. בהמצאותך באתר הנך מצהיר שהנך מעל גיל 18. למען הסר ספק הגישה לאתר אסורה לילדים מתחת לגיל 13, וכספא לא תקבל במודע מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 13.

2.2. כספא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, להשעות או להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לרבות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, בכל זמן וללא מתן הודעה. כל שינוי יהיה תקף מרגע פרסומו.

3. הגבלת והסרת אחריות

3.1. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הנך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו\או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו\או בשירות לרבות תנאי שימוש אלו.

3.2. האתר מסופק על בסיס "As-Is" ו-"As Available". על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או ליקויים או חוסר דיוקים. אתה מצהיר כי הנך מודע לכך שלא ניתן להתאים את האתר ו\או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם.

3.3. כספא, לרבות נציגיה או מי מטעמה, מסירה מעצמה באופן מפורש כל התחייבות ותנאי מכל סוג שהוא, בין אם הוצג במפורש או במרומז, ובין אם קבוע בחוק, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל התחייבות לזמינות, סחירות לצורך מסוים, מעמד, הנאה, דיוק, ו\או אי-הפרה. כספא לא מתחייבת שהאתר יעמוד בדרישותיך, ו\או יהיה זמין באופן תמידי וללא הפרעות, ו\או יהיה מדויק, אמין, נקי מווירוסים, שלם, חוקי, או בטוח. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או חדירה בלתי מורשת לאתר.

3.4. כספא לא תהיה אחראית על נזקים, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה מהפרה או אי הסכמה של משתמש לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כפי שהם מופיעים באתר. הגישה לאתר ושימושך בו נעשה תחת שיקול דעתך הבלעדי, ועל אחריותך בלבד, והנך האחראי הבלעדי על כל נזק לך, או למכשיר, או למידע, הנובע משימוש זה.

3.5. במקרה בו תימצא טעות ביחס לנתונים או למידע המופיעים באתר, הדבר לא יטיל כל חובה או אחריות על כספא ו\או מי מטעמה. כמו כן, כל הסתמכות על הנתונים או המידע המופיעים באתר הנה על אחריותך הבלעדית בלבד.

4. קניין רוחני

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, מידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, סימני מסחר, סמלים, טקסט, ו\או כל חומר אחר, ו\או כל שיפור ו\או יצירה נגזרת של אלו, שייכות לכספא או לצד שלישי שהתיר לכספא לעשות בהם שימוש (להלן: "התכנים").

4.2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים ובסימני מסחר המופיעים באתר ו\או בלוגו האתר ללא הרשאה מפורשת ובכתב מכספא.

4.3. למען הסר ספק, כספא לא תהיה אחראית לכל הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי לרבות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולכל פגיעה הנעשית בקשר ו\או כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תנאיו.

4.4. מדיניות זכויות היוצרים של כספא כפופה לחוק ומאפשרת פנייה אלינו בעניין מחיקת תוכן מפר זכויות יוצרים, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Office@caspa.co.il

5. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את כספא על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג’ בישראל או בחו"ל, לרבות כל ההוצאות המשפטיות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלך, המשתמש, בקשר לשימוש באתר, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות המשתמש על פי תנאי שימוש אלו או הפרת הוראות כל דין, לרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.

6. מדיניות פרטיות

6.1. הפרטיות שלך חשובה לנו, ולכן פירטנו בסעיף זה את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע שמסרת לנו. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות אדם באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים.

6.2. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי.

6.3. שימוש במידע אישי. כספא אוספת מידע אישי דרך עמוד "יצירת קשר" שבאתר בלבד, ולמטרת התקשרות ומענה של פנייתך אלינו, לרבות מתן מידע על כספא ושירותיה וקביעת פגישת היכרות, באמצעות אמצעי ההתקשרות העומדים לרשותנו כגון דוא"ל, שיחת טלפון, SMS ועוד. מובהר, כי בכל עת, הנך מוזמן לפנות לכספא באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים במסמך זה, ואינך חייב להשאיר פרטייך בדף "יצירת קשר" בשום שלב. הנך מצהיר כי אתה מודע לך שהמידע האישי אשר יימסר על ידך עלול להישמר.

6.4. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך במקרים הבאים:

6.4.1. אם יחול שינוי ארגוני-משפטי בכספא, כספא תהיה זכאית להעביר לגוף שעמו תמזג\תערב\תעביר את פעילותה העתק ו\או גישה למידע שנמסר על ידך, בתנאי שאותו הגוף יתחייב לקיים את הוראות מסמך זה.

6.4.2. שיתוף עם ספקי צד שלישי ו\או שותפים עתידיים שלנו, אשר לוקחים חלק בפעילות הפלטפורמה ו\או מסייעים לנו בפעילותנו ו\או מסייעים לנו באספקת הפלטפורמה והשירותים. אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להתקשר ו\או להיות במגע עם ספקים וצדדים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי.

6.4.3. על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית.

6.5. עוגיות (Cookies). Cookies הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר. חלק מה-Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפלטפורמה, מהיכן הגעת אל הפלטפורמה, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפלטפורמה ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

6.6. אם אתה חושש שפרטיותך נפגעה בעת שימושך בפלטפורמה או אם נדרשות לך הבהרות בקשר עם מדיניות הפרטיות שלנו, ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת: Office@caspa.co.il

6.7. אבטחת מידע

6.7.1. כספא עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה, ומשתמשת ב-SSL.

6.7.2. Wix. עליך לקרוא גם את מדיניות אבטחת המידע של Wix המפורטת בסעיף 13 למדיניות הפרטיות של Wix, לרבות מדיניותWix  בהתאם לתקנות ה-GDPR ומדיניות עיבוד המידע של Wix על משתמשים. כספא אינה מתחייבת כי מסדי הנתונים של אותו צד ג', לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו.

7. הדין החל וסמכות שיפוט

7.1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל.

7.2. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

8. פרטים ליצירת קשר

מייל: Office@caspa.co.il, טלפון: 09-7737727

מענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 (יש להתעדכן בעמוד שלנו ב-Google Maps)

 

© כספא כל הזכויות שמורות.

 

עודכן לאחרונה: 13.06.2021

bottom of page